ΕΦΕΤ - BELL Hospitality Consultants
16430
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16430,page-child,parent-pageid-14495,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

ΕΦΕΤ

ΕΦΕΤ

Εκπαίδευση Προσωπικού στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ (Ειδικές Τιμές για ομάδες Εκπαιδευομένων άνω των 12 ατόμων – Υλοποίηση στις Εγκαταστάσεις μας ή στις Εγκαταστάσεις σας).

Οι Επιχειρήσεις Τροφίμων (παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων, μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής (εστιατόρια, catering, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ) και τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αλλαντοποιίας, παραγωγής γύρου κλπ) έχουν υποχρέωση να εκπαιδεύουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, στις βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων – HACCP.

Η BELL ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα ειδικά γιά Εργαζόμενους και Στελέχη Επιχειρήσεων Τροφίμων, ακολουθώντας είτε το κατά περίπτωση απαιτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της εκάστοτε επιχείρησης είτε το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕΦΕΤ Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων για Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης.

Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων – Βασικές Αρχές HACCP

Η BELL υλοποιεί τα ακόλουθα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, ειδικά γιά Εργαζόμενους και Στελέχη Επιχειρήσεων Τροφίμων:
Εκπαίδευση Εργαζομένων και Στελεχών Επιχειρήσεων Τροφίμων με θέμα: Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων – Βασικές Αρχές HACCP – Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική Τροφίμων. Η εκπαίδευση αυτή υλοποιείται στις εγκαταστάσεις μας, σε τάξεις με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τα 10 άτομα, με παράδοση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού – σημειώσεων.

Εκπαίδευση Εργαζομένων και Στελεχών Επιχειρήσεων Τροφίμων με θεματολογία ανάλογα με τις απαιτήσεις των Επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις μας ή σε άλλο χώρο. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τάξη τα 25 άτομα, παραδίδεται το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό – σημειώσεις.

Υλοποίηση του Επίσημου Προγράμματος Εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ “Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων γιά Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης” (εστιατόρια, catering, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ). Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις μας ή σε άλλο χώρο. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τάξη τα 25 άτομα, παραδίδεται το Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ.

Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων γιά Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης

Το Επίσημο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ “Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων γιά Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης”

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του δημιούργησε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων για την Εκπαίδευση του Προσωπικού ειδικά γιά τις Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης (εστιατόρια, catering, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ).

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιογενής, συνολική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών, ο ΕΦΕΤ συγκρότησε Μητρώο Εκπαιδευτών από το οποίο μπορούν να επιλέγονται οι Εκπαιδευτές από τον ενδιαφερόμενο να υλοποιήσει την εκπαίδευση (προσωπική επιχείρηση, εταιρεία, εκπαιδευτικοί φορείς κλπ) και εκπόνησε Εκπαιδευτικό Πακέτο με εγχειρίδιο βασικής εκπαίδευσης, διαφάνειες και οπτικοακουστικό υλικό, που θα χρησιμοποιείται από τους ενταγμένους στο Μητρώο εκπαιδευτές.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να βελτιώσουν τα προσόντα τους, μπορούν να επιλέξουν την επιχείρηση, εταιρεία ή φορέα που διασφαλίζει την υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με την Διαδικασία που ορίζει ο ΕΦΕΤ, δηλαδή την επιλογή Εκπαιδευτού από το Μητρώο Εκπαιδευτών Προσωπικού Επιχειρήσεων τροφίμων και κατάλληλου χώρου για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης, με επαρκή εκπαιδευτικό εξοπλισμό, την χρήση του εκπαιδευτικού πακέτου του ΕΦΕΤ και την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης με βάση τη σχετική διαδικασία.

Οι Εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης της Εκπαίδευσης από τον ΕΦΕΤ.

We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.